รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงพยาบาลสบเมยรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เงินเดือน 8,146 บาท
รับสมัครตั้งแต่่วันที่ 11-21 กพ.62 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 กพ 62
สอบ วันที่ 25 กพ. 62 
ประกาศผล วันที่ 26 กพ 62
รายงานตัวทำสัญญาวันที่ 1 มีค. 62