รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

ประชาสัมพันธ์จาก รพ.สบเมย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฎิบัติงาน ขยะ ขยะติดเชื้อ และงานบ่อบำบัด กลุ่มงานบริหาร รพ.สบเมย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-18 พค. 61 สามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหาร รพ.สบเมย ชั้น 2 ครับ